GÓI TRANG TRÍ TƯ GIA BASIC-001

——————————

Xanh Wedding & Event gửi tới quý khách hàng gói trang trí tư gia BASIC-001: Phông – Cổng Hoa – Bàn Ghế hiện đại. Quý khách hàng có thể lựa chọn thoải mái các mẫu phông mới đẹp, độc đáo với giá thành cạnh tranh nhất tại Hà Nội.

Bàn ghế sử dụng trong gói là mẫu ghế hiện đại: Ghế Chiavari cao cấp, Ghế Chameleon sang trọng.

Giá được tính là dùng Hoa Lụa & Lá Lụa , Quý khách có thể nâng cấp lên gói Hoa lụa & Lá Tươi.

Khách hàng dựng thêm rạp thì tính thêm tiền rạp cộng vào giá của gói BASIC-001 :
+ Rạp có kích thước <20m2 : đồng giá 3.000.000đ

+ Rạp có kích thước 22-30m2 : đồng giá 4.000.000đ

+ Rạp có kích thước 32-40m2 : đồng giá 5.000.000đ

+ Rạp có kích thước 42-50m2 : đồng giá 6.000.000đ

+ Rạp >50m2 tính theo m2 là 120.000đ/1m2

Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí đám cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí tiệc cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà
Trang trí phông rạp đám cưới tại nhà