Bảng giá 99 mẫu Lễ Tráp Dạm Ngõ đẹp từ 190.000đ tại Hà Nội

Lễ Dạm Ngõ là một trong ba nghi thức cưới hỏi vô cùng quan trong phong tục tập quán của người Việt. Nhà trai mang lễ vật đến nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi nam nữ được tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn trước khi đi đến quyết định hôn nhân.

Tráp Dạm Ngõ gồm những gì?

1. Trầu cau
2. Chè
3. Rượu
4. Thuốc
5. Bánh
6. Quả
7. Hoa tươi trang trí

Địa chỉ cửa hàng: số 17B phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline báo giá: 098.595.5556097.440.8883

BẢNG GIÁ LỄ DẠM NGÕ – TRÁP DẠM NGÕ ĐẸP 2019

1. Tráp dạm ngõ giá rẻ từ: 190.000đ/ tráp

2. Tráp dạm ngõ Cao Cấp từ: 1.000.000đ/ tráp

3. Tráp dạm ngõ VIP từ: 1.800.000đ/ tráp

4. Tráp dạm ngõ Đặt Theo Yêu Cầu của Khách

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-71-1

450.000đ

Lễ dạm ngõ đẹp T1199 chỉ 199k

Lễ dạm ngõ đẹp T-1199

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-77.1

450.000đ

Lễ dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-153

1.200.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-154

700.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-155

2.500.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-156

1.100.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-157

750.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-158

700.000đ

Lễ dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-159

1.400.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-160

1.100.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-161

950.000đ

Lễ dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-162

1.000.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-163

950.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-164

1.000.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-165

950.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-166

1.400.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-167

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-77

450.000đ

Lễ dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-168

450.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-169

1.800.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-170

600.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-171

2.000.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-172

600.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-173

1.300.000đ

Lễ dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-174

2.500.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-175

1.100.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-176

600.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-177

1.100.000đ

Lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-178

600.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-179

900.000đ

Tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-180

800.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-181

1.100.000đ

Tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-179

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-150

3.700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-143

2.600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-147

900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-98

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-144

1.400.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-106

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-152

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-146

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-137

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-68-1

800.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-81

1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-83

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-119

2.100.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-122

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-124

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-111

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-113

1.100.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-117

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-138

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-145

400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-149

1.300.000đ

dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-76

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-142

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-80

1.050.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-118

950.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-92

800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-100

1.400.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-104

850.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-148

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-128

2.000.000đ

lễ dạm ngõ vip

Tráp dạm ngõ T-89

900.000đ

dạm ngõ gồm những gì

Tráp dạm ngõ T-86

1.400.000đ

tráp dạm ngõ vip

Tráp dạm ngõ T-90

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-151

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-141

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-136

450.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-93

900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-94

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-101

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-135

1.100.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-120

2.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-125

Liên hệ

đặt lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-87

1.000.000đ

đặt lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-85

500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-68

800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-129

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-121

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-123

700.000

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-96

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-99

900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-108

850.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-127

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-130

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-132

1.100.000đ

lễ dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-84

1.100.000đ

dạm ngõ sang trọng

Tráp dạm ngõ T-88

900.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-82

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-131

Liên hệ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-134

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-126

1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-112

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-115

500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-116

900.000đ

lễ dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-78

450.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-75

1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-74

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-97

800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-103

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-105

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-69

800.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-72

600.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-107

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-110

600.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-109

450.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-73

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-70

500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-71

400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-65

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-60

1.200.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-33

1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-47

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-46

800.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-44

1.000.000đ

tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-32

1.500.000đ

giá tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-34

1.300.000đ

giá lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-31

2.800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-50

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-29

1.600.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-45

1.300.000đ

giá tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-48

1.200.000đ

giá lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-30

1.200.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-52

1.500.000đ

tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-54

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-53

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-23

1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-27

2.400.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-16

1.600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-25

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-28

900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-13

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-24

1.200.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-26

3.000.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-19

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-35

1.400.000đ

đặt lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-36

1.900.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-14

1.400.000đ

dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-37

900.000đ

dạm ngõ là gì

Lễ dạm ngõ T-39

600.000đ

lễ dạm ngõ là gì

Tráp dạm ngõ T-40

1.400.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-20

700.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-17

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-43

1.800.000đ

lễ dạm ngõ gồm những gì

Tráp dạm ngõ đẹp T-42

1.800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-41

1.700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-51

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-15

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-22

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-21

1.100.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-01

1.500.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-02

1.200.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-03

700.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-04

1.500.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-05

1.400.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-06

2.300.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-07

1.500.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-08

1.000.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-09

900.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-10

1.000.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-11

900.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-12

700.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-63

800.000đ

Lễ dạm ngõ là gì?

Theo phong tục cưới hỏi của người Việt, Lễ dạm ngõ là nghi thức lễ đầu tiên sử dụng tráp dạm ngõ làm lễ vật, đây cũng là khởi đầu cho công việc tiến tới hôn nhân của cô dâu chú rể. Vậy lễ dạm ngõ gồm những gì? Hay tráp dạm ngõ cần những lễ vật gì?

Ý nghĩa của lễ dạm ngõ?

Lễ dạm ngõ sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái tìm hiểu gia cảnh, điều kiện của 2 bên. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng bởi, cô dâu chú rể cần được sự cho phép của 2 bên gia đình mới có thể chính thức qua lại và tính đến chuyện cưới hỏi. Nhà trai sẽ chuẩn bị một mâm lễ vật gọi là tráp dạm ngõ không cần quá cầu kỳ những cũng nên chuẩn bị thật chú đáo để thể hiện thành ý.

Tráp dạm ngõ bao gồm những lễ vật gì?

Đây chắc chắn cũng là câu hỏi của không ít cô dâu chú rể, xem xem trong tráp dạm ngõ cần có những lễ vật chính nào để nhà trai mang đến nhà gái trong buổi diễn ra lễ dạm ngõ. Lễ vật trong tráp dạm ngõ cũng khá đơn giản: trầu cau, trà, rượu, thuốc, bánh, hoa quả được sắp xếp đẹp mắt đựng trên một mâm tráp đỏ.

Trong khi nhà trai chuẩn bị lễ vật cho tráp ăn hỏi, bên phía nhà gái sẽ dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ gia tiên, chuẩn bị bàn ghế, nước để tiếp khách. Có thể sẽ diễn ra một bữa cơm thân mật để mời đại diện nhà trai dùng bữa sau khi kết thúc buổi lễ.

Giá tráp dạm ngõ tại Hà Nội?

Tùy điều kiện từng gia đình mà mức chi tiêu cho lễ dạm ngõ sẽ có những mẫu tráp dạm ngõ khác nhau, tương ứng với mức giá phù hợp. Chú rể và cô dâu sẽ phải chủ động tìm hiểu và lựa chọn mãm lễ tráp dạm ngõ, đặt và tự trả hoàn toàn chi phí cho hạng mục này.