Bảng giá 99 mẫu Lễ Tráp Dạm Ngõ đẹp từ 500.000đ tại Hà Nội

Lễ Dạm Ngõ là một trong ba nghi thức cưới hỏi vô cùng quan trong phong tục tập quán của người Việt. Nhà trai mang lễ vật đến nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi nam nữ được tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Vậy Tráp Dạm Ngõ gồm những gì?

Báo giá tại cửa hàng hoặc giao lễ tại nhà Khách Hàng trong 4 quận nội thành Hà Nội cũ theo yêu cầu.

Địa chỉ cửa hàng: số 17B phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline báo giá: 098.595.5556097.440.8883

BẢNG GIÁ LỄ DẠM NGÕ – TRÁP DẠM NGÕ ĐẸP 2019

1. Tráp dạm ngõ Truyền Thống từ: 500.000đ/ tráp

2. Tráp dạm ngõ Cao Cấp từ: 1.000.000đ/ tráp

3. Tráp dạm ngõ VIP từ: 1.200.000đ – 1.500.000đ/ tráp

4. Tráp dạm ngõ Đặt Theo Yêu Cầu của Khách

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-71-1

500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-79

800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-77

500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
lễ dạm ngõ đẹp

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
lễ dạm ngõ đẹp

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-68-1

1.000.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-81

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-83

1.100.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

1.700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-76

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-80

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
lễ dạm ngõ đẹp

1.200.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
lễ dạm ngõ vip

Tráp dạm ngõ T-89

1.400.000đ

dạm ngõ gồm những gì

Tráp dạm ngõ T-86

1.800.000đ

tráp dạm ngõ vip

Tráp dạm ngõ T-90

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp

1.300.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

1.600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
đặt lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-87

1.400.000đ

đặt lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-85

700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-68

1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
lễ dạm ngõ đẹp

800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

1.300.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-84

1.400.000đ

dạm ngõ sang trọng

Tráp dạm ngõ T-88

1.300.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-82

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
tráp dạm ngõ đẹp
lễ dạm ngõ đẹp

1.800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

1.300.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-78

500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-75

1.200.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-74

800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-69

1.500.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-72

900.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-73

800.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-70

600.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-71

600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-65

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-60

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-33

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-47

1.000.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-46

1.200.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-44

1.000.000đ

tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-32

1.500.000đ

giá tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-34

1.800.000đ

giá lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-31

1.300.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-50

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-29

1.600.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-45

1.800.000đ

giá tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-48

1.200.000đ

giá lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-30

1.300.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ T-52

1.500.000đ

tráp dạm ngõ

Lễ dạm ngõ T-54

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-53

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-23

1.000.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-27

2.400.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-16

1.600.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-25

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Lễ dạm ngõ T-28

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-13

1.500.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-24

1.200.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-26

3.000.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-19

1.400.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-35

1.400.000đ

đặt lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-36

1.900.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-14

1.400.000đ

dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-37

900.000đ

dạm ngõ là gì

Lễ dạm ngõ T-39

1.000.000đ

lễ dạm ngõ là gì

Tráp dạm ngõ T-40

1.400.000đ

tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-20

700.000đ

lễ dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-17

900.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-43

1.800.000đ

lễ dạm ngõ gồm những gì

Tráp dạm ngõ đẹp T-42

1.800.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-41

1.700.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-51

1.500.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-15

1.300.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-22

1.200.000đ

tráp dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ đẹp T-21

1.100.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-01

1.500.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-02

1.200.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-03

700.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-04

1.500.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-05

1.400.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-06

2.300.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-07

1.500.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-08

1.000.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-09

900.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-10

1.000.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-11

900.000đ

Lễ tráp dạm ngõ

Tráp dạm ngõ đẹp T-12

700.000đ

lễ dạm ngõ đẹp

Tráp dạm ngõ T-63

800.000đ

Lễ dạm ngõ là gì?

Theo phong tục cưới hỏi của người Việt, Lễ dạm ngõ là nghi thức lễ đầu tiên sử dụng tráp dạm ngõ làm lễ vật, đây cũng là khởi đầu cho công việc tiến tới hôn nhân của cô dâu chú rể. Vậy lễ dạm ngõ gồm những gì? Hay tráp dạm ngõ cần những lễ vật gì?

Ý nghĩa của lễ dạm ngõ?

Lễ dạm ngõ sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái tìm hiểu gia cảnh, điều kiện của 2 bên. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng bởi, cô dâu chú rể cần được sự cho phép của 2 bên gia đình mới có thể chính thức qua lại và tính đến chuyện cưới hỏi. Nhà trai sẽ chuẩn bị một mâm lễ vật gọi là tráp dạm ngõ không cần quá cầu kỳ những cũng nên chuẩn bị thật chú đáo để thể hiện thành ý.

Tráp dạm ngõ bao gồm những lễ vật gì?

Đây chắc chắn cũng là câu hỏi của không ít cô dâu chú rể, xem xem trong tráp dạm ngõ cần có những lễ vật chính nào để nhà trai mang đến nhà gái trong buổi diễn ra lễ dạm ngõ. Lễ vật trong tráp dạm ngõ cũng khá đơn giản: trầu cau, trà, rượu, thuốc, bánh, hoa quả được sắp xếp đẹp mắt đựng trên một mâm tráp đỏ.

Trong khi nhà trai chuẩn bị lễ vật cho tráp ăn hỏi, bên phía nhà gái sẽ dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ gia tiên, chuẩn bị bàn ghế, nước để tiếp khách. Có thể sẽ diễn ra một bữa cơm thân mật để mời đại diện nhà trai dùng bữa sau khi kết thúc buổi lễ.

Giá tráp dạm ngõ tại Hà Nội?

Tùy điều kiện từng gia đình mà mức chi tiêu cho lễ dạm ngõ sẽ có những mẫu tráp dạm ngõ khác nhau, tương ứng với mức giá phù hợp. Chú rể và cô dâu sẽ phải chủ động tìm hiểu và lựa chọn mãm lễ tráp dạm ngõ, đặt và tự trả hoàn toàn chi phí cho hạng mục này.