BÁO GIÁ LỄ ĂN HỎI 9 TRÁP TRUYỀN THỐNG – RỒNG PHƯỢNG – ĐẸP – HIỆN ĐẠI

Đặt lễ ăn hỏi 9 tráp ngay hôm nay để nhận được những bộ sản phẩm 9 tráp ăn hỏi chất lượng cao, cách kết tráp độc đáo đẹp nhất theo yêu cầu của khách hàng. Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp sản phẩm tráp ăn hỏi theo yêu cầu của quý khách hàng.

Lễ ăn hỏi 9 tráp gồm những gì?

Lễ ăn hỏi 9 tráp là bộ lễ với số tráp lớn được các gia đình đặc biệt lựa chọn cho lễ kết thông gia giữa hai gia đình. 9 tráp ăn hỏi hiện nay được rất nhiều gia đình lựa chọn.

Lễ ăn hỏi 9 tráp gồm những thành phần sau:

– 01 Tráp cau (Giá cau có thể thay đổi theo mùa, theo buồng, theo loại cau…)
– 01 Tráp rượu thuốc (3 rượu voka cá sấu xanh, 3 cây thuốc Vina mềm hoặc Thăng long dẹt)
– 01 Tráp chè
– 01 Tráp Mứt Hạt Sen
– 01 Tráp bánh cốm
– 01 Tráp bánh Phu Thê
– 01 Tráp hoa quả kết nghệ thuật (truyền thống – Rồng – Phượng)
– 01 Tráp xôi gấc 7-10kg

Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống

Gói 9ANG.HL.TTLễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống :  6.900.000đ /9 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Gói 9MS.HL.TT: Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống :  6.700.000đ/9 tráp mâm son, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống

Gói 9MS.CD.TTLễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống :  6.600.000đ/9 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp kết rồng đơn phượng đơn

Gói 9ANG.HL.RPRLễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  (7.700.000đ – 8.400.000đ) /9 tráp ang, hoa lụa (100 suất)

—————–

Gói 9ANG.HL.RPR.1Lễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn kiểu mới :  7.700.000đ  /9 tráp ang, hoa lụa (100 suất)

>> Bấm xem Ảnh Chi tiết 9 Tráp phóng to <<

—————–

Gói 9MS.HL.RPR: Lễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn : (7.400.000đ – 8.100.000đ) /9 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

—————–

Gói 9MS.HL.RPR.1: Lễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn kiểu mới : 7.400.000đ /9 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

>> Bấm xem Ảnh Chi tiết 9 Tráp phóng to <<

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp kết rồng đơn phượng đơn

Gói 9TMS.CD.RPRLễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  (7.400.000đ – 8.100.000đ) /9 tráp mâm son, cầu đỏ (100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói 9ANG.HL.RPCLễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung :  (7.500.000đ – 7.900.000đ) /9 tráp ang, hoa lụa (100 suất)

—————–

Gói 9ANG.HL.RPC.1Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung kiểu mới : 7.500.000đ /9 tráp ang, hoa lụa (100 suất)

>> Bấm xem Ảnh Chi tiết 9 Tráp phóng to <<

—————–

Gói 9MS.HL.RPCLễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung :  (7.200.000đ – 7.600.000đ) /9 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

—————–

Gói 9MS.HL.RPC.1Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung kiểu mới :  7.200.000đ /9 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

>> Bấm xem Ảnh Chi tiết 9 Tráp phóng to <<

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói 9MS.CD.RPCLễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung :  (7.200.000đ – 7.600.000đ) /9 tráp mâm son, cầu đỏ (100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói 9ANG.HL.DRPLễ ăn hỏi 9 tráp đầu Rồng – đầu Phượng kết chung :  (7.400.000đ – 7.600.000đ) /9 tráp ang, hoa lụa (100 suất)

>> Bấm xem Ảnh Chi tiết 9 Tráp phóng to <<

—————–

Gói 9MS.HL.DRPLễ ăn hỏi 9 tráp đầu Rồng – đầu Phượng kết chung :  (7.100.000đ – 7.300.000đ) /9 tráp ang, hoa lụa (100 suất)

>> Bấm xem Ảnh Chi tiết 9 Tráp phóng to <<

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói 9MS.CD.DRPLễ ăn hỏi 9 tráp đầu Rồng – đầu Phượng kết chung :  (7.100.000đ – 7.300.000đ) /9 tráp ang, hoa lụa (100 suất)

>> Bấm xem Ảnh Chi tiết 9 Tráp phóng to <<

—————–