Đặt lễ ăn hỏi 9 tráp ngay hôm nay để nhận được những bộ sản phẩm 9 tráp ăn hỏi chất lượng cao, cách kết tráp độc đáo đẹp nhất theo yêu cầu của khách hàng. Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp sản phẩm tráp ăn hỏi theo yêu cầu của quý khách hàng.

Lễ ăn hỏi 9 tráp gồm những gì?

Lễ ăn hỏi 9 tráp là bộ lễ với số tráp lớn được các gia đình đặc biệt lựa chọn cho lễ kết thông gia giữa hai gia đình. 9 tráp ăn hỏi hiện nay được rất nhiều gia đình lựa chọn.

Lễ ăn hỏi 9 tráp gồm những thành phần sau:

– 01 Tráp cau Đông Phong Hải Phòng
– 01 Tráp rượu thuốc
– 01 Tráp chè Tân Cương
– 01 Tráp Mứt Hạt Sen Ninh Hương
– 01 Tráp bánh cốm Nguyên Ninh
– 01 Tráp bánh Phu Thê Nguyên Ninh
– 01 Tráp hoa quả kết nghệ thuật (truyền thống – Rồng – Phượng)
– 01 Tráp xôi gấc 7-10kg
– 01 Tráp lợn quay 6-8kg

Báo giá lễ ăn hỏi 9 tráp:

– Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống: 6.900.000đ
– Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung: 7.900.000đ
– Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng kết chung: 7.900.000đ
– Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng tách rời: 8.900.000đ

>> Khuyến mại: 1 Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 4 quả pháo giấy + 5 chữ hỷ + 3 lixi to lễ đen + 18 lixi bé
>>Tư vấn đặt tráp: 097.440.8883

Lễ ăn hỏi 9 tráp được lựa chọn bởi số mâm lễ vừa phải, chi phí hợp lý. Trước kia tráp ăn hỏi chỉ đơn giản với cách kết truyền thống nhưng hiện nay với bàn tay của các nghệ nhân, có hai loại:

Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng