BÁO GIÁ LỄ ĂN HỎI 9 TRÁP TRUYỀN THỐNG – RỒNG PHƯỢNG – ĐẸP – HIỆN ĐẠI

Đặt lễ ăn hỏi 9 tráp ngay hôm nay để nhận được những bộ sản phẩm 9 tráp ăn hỏi chất lượng cao, cách kết tráp độc đáo đẹp nhất theo yêu cầu của khách hàng. Cưới Hỏi Vip 17B Hàng Lược là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp sản phẩm tráp ăn hỏi theo yêu cầu của quý khách hàng.

Lễ ăn hỏi 9 tráp gồm những gì?

Lễ ăn hỏi 9 tráp là bộ lễ với số tráp lớn được các gia đình đặc biệt lựa chọn cho lễ kết thông gia giữa hai gia đình. 9 tráp ăn hỏi hiện nay được rất nhiều gia đình lựa chọn.

Lễ ăn hỏi 9 tráp gồm những thành phần sau:

– 01 Tráp cau Đông Phong Hải Phòng
– 01 Tráp rượu thuốc
– 01 Tráp chè Tân Cương
– 01 Tráp Mứt Hạt Sen Ninh Hương
– 01 Tráp bánh cốm Nguyên Ninh
– 01 Tráp bánh Phu Thê Nguyên Ninh
– 01 Tráp hoa quả kết nghệ thuật (truyền thống – Rồng – Phượng)
– 01 Tráp xôi gấc 7-10kg

Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống

Gói VIP 1: Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống :  6.900.000đ /9 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Gói MH1: Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống :  6.700.000đ/9 tráp mâm son, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống

Gói TT1: Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống :  6.600.000đ/9 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp kết rồng đơn phượng đơn

Gói VIP 4: Lễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  8.400.000đ /9 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Gói MH4: Lễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  8.200.000đ/9 tráp mâm son, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp kết rồng đơn phượng đơn

Gói TT4: Lễ ăn hỏi 9 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  8.100.000đ/9 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói VIP 2: Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung :  7.900.000đ /9 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Gói MH2: Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung :  7.700.000đ/9 tráp mâm son, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói TT2: Lễ ăn hỏi 9 tráp Rồng Phượng kết chung :  7.600.000đ/9 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng

Gói VIP 2: Lễ ăn hỏi 9 tráp Song Phượng kết chung :  7.900.000đ /9 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng

Gói TT2: Lễ ăn hỏi 9 tráp Song Phượng kết chung :  7.600.000đ/9 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói VIP 3: Lễ ăn hỏi 9 tráp đầu Rồng – đầu Phượng kết chung :  7.600.000đ /9 tráp ang, hoa lụa( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng kết chung

Gói TT3: Lễ ăn hỏi 9 tráp đầu Rồng – đầu Phượng kết chung :  7.300.000đ/9 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng

Gói VIP 2: Lễ ăn hỏi 9 tráp Song Phượng kết chung :  7.900.000đ /9 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng

Gói TT2: Lễ ăn hỏi 9 tráp Song Phượng kết chung :  7.600.000đ/9 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 9 tráp truyền thống
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 9 tráp song phượng