BÁO GIÁ LỄ ĂN HỎI 7 TRÁP TRUYỀN THỐNG – RỒNG PHƯỢNG – ĐẸP – HIỆN ĐẠI

Lễ ăn hỏi 7 tráp cao cấp hiện nay gồm những gì? Lễ ăn hỏi 7 tráp hiện nay được khá nhiều gia đình lựa chọn bởi số lượng tráp trung bình và chi phí hợp lý. Chỉ với gần 5 triệu đồng quý khách hàng sẽ đặt được một bộ tráp ăn hỏi 7 lễ với chất lượng cao cùng cách kết tráp hiện đại.

Lễ ăn hỏi 7 tráp gồm những gì?

Lễ ăn hỏi 7 tráp được sử dụng ngoài Miền Bắc với đầy đủ các lễ vật kết khéo léo đã tạo nên các sản phẩm cao cấp đẹp mắt được bày trên các mâm sơn son thếp vàng.

Lễ ăn hỏi 7 tráp gồm những thành phần sau:

– 01 Tráp cau Đông Phong Hải Phòng
– 01 Tráp rượu thuốc
– 01 Tráp chè Tân Cương
– 01 Tráp Mứt Hạt Sen Ninh Hương
– 01 Tráp bánh cốm Nguyên Ninh
– 01 Tráp bánh Phu Thê Nguyên Ninh
– 01 Tráp hoa quả kết nghệ thuật (truyền thống – Rồng – Phượng)

>> Khuyến mại: 1 Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 3 quả pháo giấy + 5 chữ hỷ + 3 lixi to lễ đen + 14 lixi bé
>>Tư vấn đặt tráp: 097.440.8883

Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống

Gói VIP 1: Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống :  4.900.000đ /7 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Gói MH1: Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống :  4.700.000đ/7 tráp mâm son, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống

Gói TT1: Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống :  4.600.000đ/7 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng đơn phượng đơn

Gói VIP 4: Lễ ăn hỏi 7 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  6.400.000đ /7 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Gói MH4: Lễ ăn hỏi 7 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  6.200.000đ/7 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng đơn phượng đơn

Gói TT4: Lễ ăn hỏi 7 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn :  6.100.000đ/7 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng kết chung

Gói VIP 2: Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng kết chung :  5.900.000đ /7 tráp ang, hoa lụa ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng kết chung

Gói MH2: Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng kết chung :  5.700.000đ/7 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng kết chung

Gói TT2: Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng kết chung :  5.600.000đ/7 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

—————–

Lễ ăn hỏi 7 tráp đầu rồng phượng kết chung

Gói VIP 3: Lễ ăn hỏi 7 tráp đầu Rồng – đầu Phượng kết chung :  5.600.000đ /7 tráp ang, hoa lụa( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 7 tráp đầu rồng phượng kết chung

Gói TT3: Lễ ăn hỏi 7 tráp đầu Rồng – đầu Phượng kết chung :  5.300.000đ/7 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 7 tráp song phượng

Gói VIP 5: Lễ ăn hỏi 7 tráp Song Phượng kết chung :  5.900.000đ /7 tráp ang, hoa lụa( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 7 tráp song phượng

Gói TT5: Lễ ăn hỏi 7 tráp Song Phượng kết chung :  5.600.000đ/7 tráp mâm son, cầu đỏ ( 100 suất)

Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống
Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng kết chung
Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng đơn phượng đơn
Lễ ăn hỏi 7 tráp truyền thống
Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng tách rời
Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng
Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng tách rời
Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng kết chung
Lễ ăn hỏi 7 tráp rồng phượng