999 Mẫu Hoa Cầm Tay Cô Dâu đẹp nhất 2017 tại Hà Nội

999 MẪU HOA CẦM TAY CỔ DÂU ĐẸP NHẤT 2017

Hoa cầm tay cô dâu có vai trò rất quan trọng và cũng là một vật không thể thiếu trong ngày cưới. Bên cạnh một chiếc váy cưới lộng lẫy hay xinh xắn là bóa hoa cô dâu tươi tắn như sự bổ sung hoàn hảo cho một cô dâu xinh xắn. Hoacuoivip.com mang đến cho bạn 999 mẫu hoa cầm tay cô dâu đẹp nhất 2017. Có thể bạn quan tâm: Thuê Xe Cưới – Hoa Trang Trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-110

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-105

hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-112

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-113

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-114

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-111

hoa cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-116

mẫu hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-117

Mẫu hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-118

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-120

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-121

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-122

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-123

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-124

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-125

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-126

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-127

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-128

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-129

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-130

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-131

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-132

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-133

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-134

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-135

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-136

hoa cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-137

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-138

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-139

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-140

hoa cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-141

Hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-142

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-143

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-144

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-145

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-146

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-147

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-148

hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-149

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-150

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-151

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-152

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-153

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-154

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-155

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-156

hoa cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-157

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-158

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-62

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-63

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-64

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-65

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-66

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-67

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-68

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-69

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-70

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-71

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-72

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-73

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-74

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-75

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-76

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-77

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-78

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-79

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-80

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-81

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-82

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-83

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-84

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-85

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-86

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-87

Hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-88

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-89

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-90

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-91

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-92

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-93

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-94

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-95

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-96

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-97

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-98

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-99

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-100

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-101

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-102

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-103

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-104

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-01

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-02

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-03

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-04

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-05

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-06

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-07

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-08

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-09

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-10

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-11

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-12

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-13

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-14

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-15

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-16

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-17

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-18

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-19

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-20

Hoa cô dâu đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-21

Hoa cô dâu đẹp

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-22

Hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-23

Hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-24

Hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-25

Hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-26

Hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-27

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-28

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-29

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-30

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-31

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-32

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-33

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-34

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-35

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-36

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-37

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-38

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-39

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-40

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-41

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-42

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-43

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-44

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-45

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-46

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-47

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-48

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-49

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-50

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-51

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-52

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-53

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-54

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-55

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-56

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-57

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-58

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-59

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-60

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-61

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-62

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-63

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-36

Với hoa cưới cầm tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đều giúp tôn lên vẻ đẹp của mình. Thường sẽ lựa chọn hoa tươi là chính bởi sự đa dạng trong mẫu mã, màu sắc và tươi tắn hơn. Tuy nhiên, hoa cầm tay bằng lụa cũng có những ưu điểm độ bền cao, sử dụng thoải mái ko bị dập, lại có thể giữ lại làm kỷ niệm.

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đây là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biển nhất, bởi kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản, nhẹ nhàng không gây vướng víu khi cầm trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành các lớp dạng hình tròn. Đặc điểm: thiết kế đơn giản, gọn gàng hoa được cắm vào một khối mút tròn không cần để cả cuống, tay cầm nhẹ, dễ dàng chụp ảnh ở bất kỳ góc độ nào, kết hợp nhiều loại hoa mang lại màu sắc cuốn hút cho bó hoa cưới cầm tay. Hoa thích hợp cho kiểu hoa cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn gồm nhiều bông hoa được xếp theo thứ tự cao thấp khác nhau quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra tạo thành hình mái vòm. Thiết kế hoa cầm tay kiểu dáng này bạn dễ dàng kết hợp nhiều loại hoa lá khác nhau hoặc chỉ dùng 1 loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng điệu đà nữ tính. Hoa thích hợp cho kiểu hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

3. Hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biến ở các nướ Châu Âu, phần hoa to được xếp ở trên đỉnh và nhỏ dần xuống phía dưới và kết thành từ rất nhiều bông hoa lớn nhỏ. Thiết kế hoa cầm tay dạng này khá cổ điển, sang trọng, phần đuôi rũ dài chuyển động uyển chuyển theo nhịp bước của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Loại hoa thích hợp cho kiểu hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải chú ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa cầm tay cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: Phông nền trang trí tiệc cưới hầu hết sẽ theo một tông màu chủ đạo, đồng bộ từ khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và trang phục cô dâu chú rể. Vì thế, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải phù hợp với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ mang đến cho bạn sự kết hợp tuyệt vời nhất.

+ Chọn hoa cầm tay cô dâu phù hợp với bộ váy cưới: Để mang lại một vẻ đẹp hoàn mỹ nhất cho cô dâu trong ngày cưới, không chỉ từ trang điểm, trang phục và phụ kiện, hoa cầm tay cô dâu cũng cần phù hợp với kiểu trang phục hiện đại hay truyền thống, váy màu trắng hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và phù hợp sẽ làm cô dâu càng thêm nổi bật và hoàn hảo trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa trong năm sẽ có những loại hoa riêng mang đến nhiều vẻ đẹp khác nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến giá cả bó hoa cầm tay. Đó cũng là lý do các cô dâu nên chọn hoa cầm tay theo mùa để đảm bảo có một bó hoa đẹp lại đảm bảo tính kinh tế.