999 Mẫu Hoa Cầm Tay Cô Dâu đẹp nhất 2019 tại Hà Nội

999 MẪU HOA CẦM TAY CỔ DÂU ĐẸP NHẤT

Hoa cầm tay cô dâu có vai trò rất quan trọng và cũng là một vật không thể thiếu trong ngày cưới. Bên cạnh một chiếc váy cưới lộng lẫy hay xinh xắn là bóa hoa cô dâu tươi tắn như sự bổ sung hoàn hảo cho một cô dâu xinh xắn.  Thuê Xe Cưới – 17B Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội – 098.595.5556 – thương hiệu dịch vụ cho Thuê Xe, Hoa Cưới Uy Tín với hơn 20 năm phục vụ hơn 20.000 khách hàng cho Thuê Xe Cưới & làm Hoa trang trí Xe Cưới tại Hà Nội mang đến cho bạn 999 mẫu hoa cầm tay cô dâu đẹp nhất 2018. 

Địa chỉ cửa hàng: số 17B phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline đặt hoa: 098.595.5556097.440.8883

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-219

450.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-253

450.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-401

Hoa Cầm Tay HT-477

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-478

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-502

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-500

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-423

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-410

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-406

Hoa Cầm Tay HT-510

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-281

450.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-254

450.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-214

450.000đ

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-205

450.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-513

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-520

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-516

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-493

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-474

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-467

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-434

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay HT-452

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-250

450.000đ

hoa câm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-269

400.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-240

400.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-265

450.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-505

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-511

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-519

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-524

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-405

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-416

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-449

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-463

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-267

600.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-263

600.000đ

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-179

500.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-252

450.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-528

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-507

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-509

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-532

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-473

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-472

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-470

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cô Dâu HT-459

hoa cưới câm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-186

500.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-259

400.000đ

Hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới Cầm Tay HT-102

350.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-262

400.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-455

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-438

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-428

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-440

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-260

450.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-255

700.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-270

450.000đ

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-271

450.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-442

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-468

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-417

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-403

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-233

800.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-257

600.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-227

400.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-227

600.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-430

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-443

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-466

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-471

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-238

600.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-236

800.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-223

700.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-261

800.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-464

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-462

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-458

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-451

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-159

600.000đ

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-161

700.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-266

900.000đ

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-164

550.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-228

700.000đ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-226

900.000đ

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-163

500.000đ

Hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-301

hoa cầm tay cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-352

hoa cưới

Hoa Cưới HT-376

hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-360

hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-353

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-354

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-362

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-355

hoa cầm tay cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-369

hoa cô dâu ngày cưới

Hoa Cưới HT-340

hoa cô dâu

Hoa Cưới HT-317

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-339

hoa cầm tay

Hoa Cưới HT-310

hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-348

hoa cầm tay cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-347

hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-325

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-304

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-312

hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-313

600.000đ

hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-314

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-335

hoa cưới

Hoa Cưới HT-351

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-342

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-300

hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-359

hoa cô dâu

Hoa Cưới HT-358

hoa cầm tay

Hoa Cưới HT-365

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-375

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-366

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-372

hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-367

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-371

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-374

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-344

hoa cầm tay

Hoa Cưới HT-343

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-341

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-338

hoa cưới

Hoa Cưới HT-364

hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-370

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-368

hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-357

hoa cô dâu

Hoa Cưới HT-307

hoa cưới cô dâu

Hoa Cưới HT-311

hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-315

hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-306

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-349

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-379

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-377

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-378

hoa cầm tay

Hoa Cưới HT-318

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-316

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-308

hoa cầm tay cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-302

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-319

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-320

hoa cưới đẹp

Hoa Cưới HT-323

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-322

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-334

hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-330

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới HT-345

hoa cô dâu

Hoa Cưới HT-326

hoa cưới cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-324

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới HT-327

hoa cầm tay đẹp

Hoa Cưới HT-329

hoa cô dâu đẹp

Hoa Cưới HT-332

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-201

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-207

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-239

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-202

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-220

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-216

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-216

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-218

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-224

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-237

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-234

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-231

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-217

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-212

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-213

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-229

Liên hệ

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-204

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-222

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-225

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-205

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-206

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-202

hoa cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-165

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-166

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-171

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-169

hoa cưới cô dau

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-198

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-181

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-182

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-168

hoa cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-170

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-173

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-110

Hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-105

hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-112

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-113

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-114

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-111

hoa cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-116

mẫu hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-117

Mẫu hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-118

hoa tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-120

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-121

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-122

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-123

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-124

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-125

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-126

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-127

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-128

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-129

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-130

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-131

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-132

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-133

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-134

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-135

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-136

hoa cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-137

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-138

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-139

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-140

hoa cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-141

Hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-142

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-143

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-144

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-145

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-146

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-147

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-148

hoa cưới cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-149

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-150

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-151

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-152

hoa cưới cầm tay cô dâu

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-153

hoa cưới cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-154

hoa cầm tay cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-155

hoa cầm tay

Hoa Cưới Cầm Tay HT-156

hoa cầm tay

Hoa Cầm Tay Cô Dâu HT-157

hoa cô dâu

Hoa Cưới Cầm Tay HT-158

Với hoa cưới cầm tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa đều giúp tôn lên vẻ đẹp của mình. Thường sẽ lựa chọn hoa tươi là chính bởi sự đa dạng trong mẫu mã, màu sắc và tươi tắn hơn. Tuy nhiên, hoa cầm tay bằng lụa cũng có những ưu điểm độ bền cao, sử dụng thoải mái ko bị dập, lại có thể giữ lại làm kỷ niệm.

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đây là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biển nhất, bởi kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản, nhẹ nhàng không gây vướng víu khi cầm trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành các lớp dạng hình tròn. Đặc điểm: thiết kế đơn giản, gọn gàng hoa được cắm vào một khối mút tròn không cần để cả cuống, tay cầm nhẹ, dễ dàng chụp ảnh ở bất kỳ góc độ nào, kết hợp nhiều loại hoa mang lại màu sắc cuốn hút cho bó hoa cưới cầm tay. Hoa thích hợp cho kiểu hoa cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn gồm nhiều bông hoa được xếp theo thứ tự cao thấp khác nhau quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra tạo thành hình mái vòm. Thiết kế hoa cầm tay kiểu dáng này bạn dễ dàng kết hợp nhiều loại hoa lá khác nhau hoặc chỉ dùng 1 loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng điệu đà nữ tính. Hoa thích hợp cho kiểu hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược…

3. Hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là kiểu hoa cưới cầm tay phổ biến ở các nướ Châu Âu, phần hoa to được xếp ở trên đỉnh và nhỏ dần xuống phía dưới và kết thành từ rất nhiều bông hoa lớn nhỏ. Thiết kế hoa cầm tay dạng này khá cổ điển, sang trọng, phần đuôi rũ dài chuyển động uyển chuyển theo nhịp bước của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mềm mại. Loại hoa thích hợp cho kiểu hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải chú ý một vấn đề sau:

+ Chọn hoa cầm tay cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: Phông nền trang trí tiệc cưới hầu hết sẽ theo một tông màu chủ đạo, đồng bộ từ khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và trang phục cô dâu chú rể. Vì thế, khi chọn hoa cưới cầm tay cô dâu cần phải phù hợp với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ mang đến cho bạn sự kết hợp tuyệt vời nhất.

+ Chọn hoa cầm tay cô dâu phù hợp với bộ váy cưới: Để mang lại một vẻ đẹp hoàn mỹ nhất cho cô dâu trong ngày cưới, không chỉ từ trang điểm, trang phục và phụ kiện, hoa cầm tay cô dâu cũng cần phù hợp với kiểu trang phục hiện đại hay truyền thống, váy màu trắng hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và phù hợp sẽ làm cô dâu càng thêm nổi bật và hoàn hảo trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa trong năm sẽ có những loại hoa riêng mang đến nhiều vẻ đẹp khác nhau và cũng ảnh hưởng lớn đến giá cả bó hoa cầm tay. Đó cũng là lý do các cô dâu nên chọn hoa cầm tay theo mùa để đảm bảo có một bó hoa đẹp lại đảm bảo tính kinh tế.