Gói 7MS.HL.RPC.1: Lễ ăn hỏi 7 tráp Rồng Phượng kết chung kiểu mới : 4.500.000đ /7 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

1. Tráp Trầu Cau (Giá cau có thể thay đổi theo mùa, theo buồng, theo loại cau…)

2. Tráp Rượu Thuốc (3 rượu voka , 3 cây thuốc Vina hoặc Thăng long dẹt)

3. Tráp Lẵng Hoa Quả Rồng Phượng kết chung

4. Tráp Bánh Cốm

5. Tráp Bánh Xu Xuê

6. Tráp Chè

7. Tráp Mứt Hạt Sen

>> Khuyến mại: 1 Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 3 quả pháo giấy + 10 chữ hỷ + 3 lixi to lễ đen + 14 lixi bé

>>Tư vấn đặt tráp: 097 440 8883