Gói 7MS.HL.RPR.1Lễ ăn hỏi 7 tráp kết Rồng đơn – Phượng đơn kiểu mới : 4.700.000đ  /7 tráp mâm son, hoa lụa (100 suất)

1. Tráp Trầu Cau kết Phượng kiểu mới (Giá cau có thể thay đổi theo mùa, theo buồng, theo loại cau…)

2. Tráp Rượu Thuốc (3 rượu voka , 3 cây thuốc Vina hoặc Thăng long dẹt)

3. Tráp Lẵng Hoa Quả kết Rồng kiểu mới

4. Tráp Bánh Cốm

5. Tráp Bánh Xu Xuê

6. Tráp Chè

7. Tráp Mứt Hạt Sen

>> Khuyến mại: 1 Tráp xin dâu + 100 túi chia quà + 3 quả pháo giấy + 10 chữ hỷ + 3 lixi to lễ đen + 14 lixi bé

>>Tư vấn đặt tráp: 097 440 8883

Tráp rồng ăn hỏi